• Rapportering

One Stop Shop

for production automation

Emissions Reporting System

Automatic and manual emission reporting via web application

PROJECT CASE: INTERFACES & REPORTING

OVER DE KLANT
De activiteiten van onze klant bestaan uit het ophalen, verwerken en vernietigen van dierlijke resten en kadavers. De verwerking gebeurt zodanig dat er veilige en bruikbare brandstoffen ontstaan.

BEHOEFTE
Vermits onze klant moet voldoen aan wettelijk vastgestelde emissienormen, moeten zij op regelmatige basis gedetailleerde emissierapporten voorleggen aan de overheid.
Naast dit wettelijk verplichte kader wensten zij ook andere informatie - zoals verbruik - te rapporteren voor intern gebruik.

OPLOSSING
Elke minuut worden meetwaarden van bijna 1.000 sensoren via een SCADA-toepassing in een SQL-database opgeslagen. De binnenkomende data worden verwerkt, opgeslagen en beschikbaar gesteld voor de gebruikers.
Via een web-interface kunnen zij zelf rapporten samenstellen en kunnen ze automatisch gegenereerde rapporten raadplegen en/of afdrukken.

FEATURES
Data logging and archiving:
The raw data is logged into an SQL database via the SCADA system. This data is processed by a data logger into a usable format for consultation and reporting.

Raporting:
Automated reports are generated.
It is possible to compile reports with a choice of reporting sensors.

PROJECT DATA

  • Development environment: ASP.NET
  • Database: Microsoft SQL Server
  • Reporting: Crystal Reports