• DCS ABB

One Stop Shop

for production automation

DeNOx-installatie verbrandingsoven

Ontwikkeling van het besturingssysteem van een installatie om NOx te verwijderen uit de rookgassen van een huisvuilverbrandingsoven.

OVER DE KLANT
Onze klant is een intercommunale die het afval verwerkt van 27 gemeenten in Wallonië. Ze beschikken over een verbrandingsinstallatie met een capaciteit van 116.000 ton per jaar.

BEHOEFTE
De verbrandingsinstallatie bestaat uit 2 ovenlijnen. Beide lijnen werden uitgebreid met een installatie om NOx te verwijderen uit de rookgassen.
De stilstand van ovenlijnen moest minimaal gehouden worden bij de implementatie van de DeNOx-installaties. De installatie moest communiceren met het emissierapporteringssysteem om onder andere de NOx-waarden binnen te lezen. De ovenlijnen werden reeds gestuurd door een ABB 800xA DCS. Omwille van interne standardisatie moest voor de nieuwe installaties een identiek besturingssysteem gebruikt worden.

OPLOSSING
Er werd gekozen om de beide DeNOx-installaties uit te rusten met een ABB 800xA DCS-systeem met redundante servers en aparte supervisie client PC's. Dit concept liet ons toe om de DeNOx-installaties in bedrijf te stellen zonder de werking van de ovenlijnen te verstoren.
De communicatie met het emissierapporteringssysteem werd gerealiseerd met het Modbus protocol over TCP.

KEUZE VOOR DE ROEVE

  • De Roeve had reeds meerdere DeNOx-installaties met succes geautomatiseerd.
  • De Roeve had tevens het emissierapporteringssysteem geleverd.
  • De Roeve heeft veel ervaring in de proces-automatisering van huisvuilverbrandings-installaties.

 

 

PROJECTGEGEVENS

  • Controller: 3x ABB AC800M
  • HMI: DCS 800xA (2 redundante servers met 2 clients)
  • Aantal I/O: 600