One Stop Shop

for production automation

Remote monitoring

Datacollectie wind-, water- en zonne-energie.

BEHOEFTE

Onze klant is een energieproducent die in hoofdzaak elektriciteit produceert op basis van hernieuwbare bronnen zoals wind, waterkracht en zon. Zij beschikken over een 100-tal installaties die in de loop der tijd gebouwd zijn door verschillende fabrikanten.
Om deze installaties op een degelijke manier te kunnen beheren moeten alle installaties gekoppeld worden met een centraal systeem waarop productiegegevens en alarmen gelogd, gevisualiseerd en gerapporteerd worden.

  VEREISTEN CENTRAAL PLATFORM

  • Verzamelen van meetgegevens, alarmen en statussen.
  • D.m.v. een geografisch overzicht alle productie units visualiseren.
  • Alarmen zowel actueel als historisch beschikbaar stellen.
  • Rapportering van de productiegegevens. 
  • Remote beschikbaar voor smartphone en PC.
  • De klant moet in staan zijn om zelfstandig installaties toe te voegen. 
  • Maximale garantie op behoud van data.
  • Beveiligde archivering van data.
  • Vereisten ingezette softwarecomponenten: 

  o industriële componenten.
  o moderne software, evolutie mogelijk met de nieuwe technieken.
  o open en modulair.
  o gebruik van Microsoft beveiliging/technieken.

   

  PROJECTAANPAK

  Tijdens de analyse werden de vereisten van de klant getoetst aan de eigenschappen van de technologische componenten waarmee een concept uitgewerkt is. Daarna is de softwareontwikkeling aangevat.
  Installatie per installatie is gekoppeld met het centraal systeem en de werking ervan uitgetest. Na de koppeling van alle installaties is de applicatie afgenomen en overgebracht naar de klant.

   CONCEPT

   Proficy iFix in combinatie met Proficy Webspace is gebruikt als SCADA (gebruikers interface) en remote toegang van de SCADA via iOS, Android en remote desktop.

   Voor de communicatie met de verschillende installaties zijn modules van KepserverEX toegepast. Alle data wordt over het internet uitgewisseld via VPN, GPRS, vaste lijnen en FTP.

   We onderscheiden twee datastromen. Een groot deel van de installaties hebben continue verbinding met het centraal systeem. Het resterend deel van de installaties communiceert discontinu met het centraal systeem. Onder discontinu wordt verstaan dat op vaste momenten ofwel event getriggerd ofwel op specifieke aanvraag een datapakket overgedragen wordt.

   Voor de installaties die discontinu gegevens uitwisselen of in het geval dat de permanente verbindingen uit dienst is worden de gegevens in bestanden gelogd die bij de eerstvolgende verbinding overgedragen worden naar het centraal systeem. Alle logbestanden worden d.m.v. een tool (geschreven in Visualstudio 2013) geïmporteerd in de Proficy Historian database.

   De rapportering loopt via Excel (manuele controle) en
   SQL Reporting Services voor de geautomatiseerde rapporten.