• Manufacturing execution

One Stop Shop

for production automation

Scheduled Calculation Engine

Applicatie voor het loggen van data tussen PLC's en databases via een OPC server. Alvorens de data te loggen kan deze via plug-ins bewerkt worden.

OVER DE KLANT
Onze klant is absolute wereldmarktleider in het ontwikkelen, produceren en verkopen van capsules voor farmaceutische en health & nutrition-toepassingen.

BEHOEFTE
Er moest op een snelle manier data gelogd worden tussen verschillende PLC's en/of SQL databases. Vooraleer de data op te slaan, moesten verschillende bewerkingen uitgevoerd kunnen worden.

OPLOSSING
Via een eenvoudige interface kan de gebruiker aangeven wat en hoe hij bepaalde informatie wenst te loggen.
Er zijn 4 mogelijkheden:

  • Loggen van data van een PLC naar een database
  • Loggen van data van een database naar een PLC
  • Kopiëren van data tussen 2 PLC's
  • Kopiëren van data tussen 2 PLC's met uitvoering van een berekening.
Bij de laatste optie werd gekozen om verschillende berekeningsmodules als 'plug-ins' toe te voegen aan de applicatie. Deze berekeningsmodules zijn ook geschreven in vb.net en kunnen bijgevolg bijzonder uitgebreid zijn.

FEATURES
Multi-threading system:
Het systeem moest voldoen aan een bepaalde performantie. Daarom hebben we een multi-threading applicatie ontwikkeld. Door deze applicatie kunnen verschillende taken onafhankelijk van elkaar uitgevoerd worden. Een load-balancing systeem zorgt voor een optimaal gebruik van de beschikbare resources.

Redundantie:
De applicatie kan op alle niveaus redundant geconfigureerd worden: op OPC server niveau, op database niveau en ook op applicatie niveau. Hierdoor bereiken we een zeer hoge bedrijfszekerheid.

PROJECTGEGEVENS

  • Ontwikkelomgeving: VB.NET
  • Database: Microsoft SQL Server
  • OPC server: INAT OPC Server