• Industriële koppeling

One Stop Shop

for production automation

Snelle datalogging

Applicatie voor het loggen van grote hoeveelheden data in een zeer korte tijdspanne.

OVER DE KLANT
Onze klant is een internationale farmaceutische groep die gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen voor de verzorging van ogen. Zij stellen 15.000 mensen te werk en zijn actief in meer dan 180 landen.

BEHOEFTE
Bij het afvullen van flesjes wil de klant voor ieder flesje de vullingsgraad, de kwaliteitsstatus, de datum en tijd van het vullen, de machine die het flesje gevuld heeft en het volgnummer van het flesje binnen de batch bijhouden.
De flesjes worden geproduceerd aan een snelheid van 350 flesjes per minuut met 10 flesjes tegelijk. Dataverlies is niet acceptabel.

OPLOSSING

De afvulgegevens van alle flesjes worden in de PLC gegroepeerd. Wanneer gegevens van voldoende flesjes verzameld zijn, worden deze gegevens in één pakket rechtstreeks over het netwerk doorgestuurd naar een PC die alles uit het pakket haalt en in een database opslaat.

Wanneer er een probleem is met de communicatie, worden de gegevens in de PLC gebufferd. De buffertijd is afhankelijk van het geheugen dat de PLC hiervoor ter beschikking heeft. Hier werd gekozen voor een half uur. Nadat de communicatie hersteld is, worden alle gebufferde gegevens binnen enkele seconden doorgestuurd.

Omdat dataverlies geen optie is, wordt het afvullen stilgelegd op het ogenblik dat de communicatie verbroken is én de buffer in de PLC vol is.

FEATURES

Netwerkbelasting:
Door het bundelen van gegevens van een groot aantal flesjes in één enkel datapakket, kunnen grotere hoeveelheden data over een netwerk verstuurd worden met een minimale belasting van het netwerk. Tot maximaal 240 bytes per PLC cyclus
kan verzonden worden.

Dataintegriteit:
Om er zeker van te zijn dat alle gegevens correct verstuurd zijn en op de PC goed ontvangen zijn, wordt gewerkt met een handshaking mechanisme. In geval van communicatieproblemen komt na het herstellen van de fysieke link tussen PLC en server de logging automatisch terug op gang.

     

    PROJECTGEGEVENS

    • Ontwikkelomgeving: VB.NET, Siemens S7-300 PLC
    • Database: Microsoft SQL Server