• Automation
  • PLC
  • PLC-programmatie
  • DCS Siemens
  • SCADA
  • Aandrijven en positioneren

One Stop Shop

for production automation

Voorbeeldprojecten De Roeve Automation

Failsafe besturingssysteem pijpleiding

Vervangen van besturingssysteem oliepijpleiding. Verbetering van communicatie tussen onderstations.

Retrofit validatieautoclaven farmacie

Conversie van een sturing op basis van een S5-PLC en DOS-PC naar een S7-PLC en WinCC Flexible visualisatie.

Failsafe brandstofverdeeldepots

Systeem voor brandstofverdeeldepots waarmee alle veiligheidskritische elementen op een correcte wijze beheerd worden.

Automatische aanmaak mastieken

Automatisering van menginstallatie die continu en flexibel batchen tot 5m³ aanmaakt en stockeert in opslagsilo's.

Automated manufacturing system (AMS)

Uitwisseling van productiegegevens tussen het ERP-systeem en de productieomgeving.

HVAC-installatie productiehal drukkerij

Ontwikkeling van besturingssysteem voor HVAC-installatie van een nieuwe productiehal van een industriële drukkerij.

Processturing brouwerij

Aanpassingen en toevoeging van nieuwe installaties aan de DCS-sturing van een brouwerij.

Energie van huisvuilverbranding

Verouderde sturing van huisvuilverbrandingsoven werd vervangen door een AC800F DCS van ABB.

DeNOx-installatie verbrandingsoven

Ontwikkeling van het besturingssysteem van een installatie om NOx te verwijderen uit de rookgassen van een huisvuilverbrandingsoven.

Sturing van een onbemande WKK

Elektrisch ontwerp, bordenbouw, fieldbekabeling, programmatie en inbedrijfname voor de bouw van een WKK.

Central monitoring system (CMS)

Applicatie voor de registratie en bewaking van omgevingsparameters voor de productie van geneesmiddelen.

Automatische schaar

Automatisch verknippen van stalen proefstukken voor kwaliteitscontrole.

Retrofit vernisautomaten

Ontwikkeling & implementatie van nieuw besturingsysteem voor spuitautomaten op een volautomatische productielijn.

Positioneren blanks (laserlassen)

Het samenbrengen van de werkstukken, op een bestaande lasstraat, moet aangepast worden om de productiesnelheid en de kwaliteit te verhogen.

Find what matters

SkySpark Analytics software automatically analyzes building, energy and equipment data to identify issues, faults and opportunities for improved performance and operational savings.

Remote monitoring

Datacollectie wind-, water- en zonne-energie.

GE Proficy OEE

Monitor, measure and improve your manufacturing performance.

Cogeneration

12,5 MW warmtekrachtkoppeling voor mouterij in Antwerpen.

Stacker

Het nauwkeurig stapelen van blanks, komende uit een matrijs. Dit op twee verschillende stapelplaatsen, met complexe stapelpatronen.