• Electrical
  • Elektrisch ontwerp
  • Bordenbouw2
  • Fieldbekabeling2

One Stop Shop

for production automation

Voorbeeldprojecten De Roeve Electrical

Elektrische studie surfactants

Uitwerken van typicals in ePLAN P8 en ontwerp van elektrische installatie voor een procestoepassing voor de bereiding van agentia voor detergenten.

Sturing van een onbemande WKK

Elektrisch ontwerp, bordenbouw, fieldbekabeling, programmatie en inbedrijfname voor de bouw van een WKK.

Automatische schaar

Automatisch verknippen van stalen proefstukken voor kwaliteitscontrole.