Cases

Automatisering afvalverbrandingsinstallatie

De Roeve zorgt al meer dan 25 jaar voor industriële automatisatie bij tal van bedrijven in diverse bedrijfstakken. IVAGO is één van onze langetermijnklanten.

IVAGO is de intergemeentelijke vereniging voor afvalbeheer in Gent en omstreken. Ze beschikt over een hoogtechnologische afvalenergiecentrale waar ze jaarlijks 100.000 ton brandbaar huishoudelijk afval verwerkt. IVAGO voorziet zo niet alleen in haar eigen energiebehoefte maar ook in die van anderen. Via een ondergrondse stoomleiding wordt zo bijvoorbeeld het Universitair ziekenhuis van Gent verwarmd.

Bart De Keulenaere – Manager afvalverwerking: “We zijn hier in de controlekamer van IVAGO. Dit is de controlekamer van de afvalenergiecentrale. In deze installatie wordt huishoudelijk afval verbrand en wordt de warmte die bij het verbrandingsproces vrij komt maximaal gerecupereerd. Dat wil zeggen dat wij gebruik maken van stoomketels waar de warmte uit de rookgassen gehaald wordt en waar stoom in geproduceerd wordt. Deze stoom gaan we naar een turbine sturen om daarvan elektriciteit te maken en we gebruiken de stoom ook om warmte te gaan exporteren in verschillende warmtenetten.”

Naast de ontwikkeling van warmtenetten heeft IVAGO ook haar rolbrug en steunbranders vernieuwd. Voor al deze projecten kon een upgrade van het sturingssysteem niet uitblijven. De Roeve speelt een grote rol in het vernieuwingsproces. IVAGO kan op ons rekenen voor de automatisering en de besturing van de afvalverbrandingsinstallatie. We schreven de volledige SCADA-applicatie. Een duidelijk overzicht met alle nodige informatie is hier een must. Zodat operatoren snel en adequaat de juiste beslissing kunnen uitvoeren. Het rendement van een verbrandingsproces zo optimaal mogelijk houden is geen eenvoudige opgave. Alleen met de juiste tools kan je dit hoger rendement nastreven.

Bart De Keulenaere – Manager afvalverwerking: “De twee schermen die je hier nu ziet, die twee visualisaties, is van het stoomleveringsproject aan Eastman. Hier zie je de installatie op gevisualiseerd die wij hier staan hebben. Enerzijds de voedingswatertank waar het condensaat in terugkomt van onze buur met de pompen die condensaat terug naar onze reboilers sturen, die je hieronder ziet.”

Bart De Keulenaere – Manager afvalverwerking: “Wij kiezen bewust voor De Roeve aangezien zij sinds jaar en dag ons SCADA-systeem hebben opgebouwd. Wij hadden laatst een heel groot project in 2005-2006 toen wij onze volledige energierecuperatie hier gebouwd hebben. Ook daarbij was De Roeve betrokken en hebben zij het overgrote deel van ons SCADA-systeem opgebouwd. Voor ons is het logisch, als wij verdere kleine projecten hebben, wij verder kunnen bouwen in het bestaande systeem en wij daarvoor kunnen gebruik maken van een partner die uiteraard weet hoe het in elkaar zit en het onder de knie heeft.”

Maar na oplevering stopt het niet. De Roeve kiest bewust voor langetermijnrelaties en daar hoort een goede dienstverlening bij. Ook na het beëindigen van een project.

Bart De Keulenaere – Manager afvalverwerking: “Als je het hebt over dienstverlening is het voor mij belangrijk als er problemen zijn dat er kan ingegrepen worden, dat er ook vrij snel kan ingegrepen worden. Eigenlijk is het voor ons maar een telefoontje of een mail sturen en De Roeve zal vrij snel hier aanwezig zijn. Afhankelijk van het probleem, is het een accuut problemen komen zij nog dezelfde dag langs. Is dat minder accuut dan kan dat op afspraak, dan kunnen wij zeggen de volgende dag of in dezelfde week nog.”

Bart De Keulenaere – Manager afvalverwerking: “Wij kunnen De Roeve wel aanraden omdat zij enerzijds meedenken in het proces. Van in het begin van het project tot de eindfase, de realisatie, helpen zij mee om bepaalde problemen op te lossen. Zij leveren langs de andere kant ook een goede dienstverlening. Het is niet zo dat als het project ophoudt dat wij dan niet meer bij hen terecht kunnen. Zij zorgen er eigenlijk wel voor dat wij ook op langere termijn de ondersteuning blijven krijgen.”