Cases

Automatisering huisvuilverbrandingsoven met energierecuperatie

Bij de automatisering van een huisvuilverbrandingsoven werd de verouderde besturing vervangen door een AC800F DCS van ABB.

Over de klant

Milieuzorg in Roeselare en Menen is een samenwerkingsverband tussen de intercommunale van Roeselare en Menen. Onze klant staat in voor de restafvalverwerking. Een deel van het afval kan wegens zijn samenstelling niet gerecycleerd worden en wordt verwerkt door een verbrandingsinstallatie.

De installatie heeft een capaciteit van 60.000 ton per jaar. Het afval verwerkt wordt conform de geldende milieunormen.

Behoefte de automatisering van een huisvuilverbrandingsoven

In 1998 werd de huisvuilverbrandingsinstallatie uitgebreid met een nieuwe rookgasreiniging. Het sterk verouderde besturingssysteem voldeed niet meer aan de vereisten qua bedrijfszekerheid en performantie.

Er werd daarom gezocht naar een nieuw besturingssysteem dat, op maat van de klant, aan de eisen voldeed.

Oplossing

Er werd gekozen voor een procescontrolesysteem (DCS) van ABB, nl. AC800F. Het inzetten van een DCS biedt tal van voordelen t.o.v. een klassieke PLC/SCADA-oplossing:

  • Door het werken met een centrale database moeten tags slechts eenmaal ingevoerd worden. Dit in tegenstelling tot een PLC-SCADA-configuratie waar de variabelen zowel in de PLC als het SCADA-systeem gedefinieërd worden. Bovendien zijn alle tags onmiddellijk ter beschikking in de stuur- en visualisatiesoftware. Dit vermindert de tijd die nodig is voor de softwareontwikkeling aanzienlijk en verkleint de kans op fouten.
  • Redundantie op vlak van voeding, processoren en operatorstations is standaard voorzien en behoeft geen extra engineering.
  • Faceplates, regelkringen, archivering e.d. zijn standaard functies die volledig geïntegreerd zijn in het systeem. Er moet hierdoor veel minder software op maat geschreven worden. Dit levert een systeem op dat makkelijk is in onderhoud en klaar is voor de toekomst.

 

Bovendien bleek het AC800F DCS een heel intuïtief systeem waardoor de klant zelf gemakkelijk kleine wijzigingen kan doorvoeren en zelfs een eerste-lijnsdiagnose kan uitvoeren. Sinds de ombouw zijn er regelmatig uitbreidingen gebeurd aan de afvalverbrandingsinstallatie. De installatie is voorzien van een warmterecuperatie. Via ondergrondse buizen wordt enerzijds warm water gestuurd naar klanten in de buurt zoals scholen, het ziekenhuis en het zwembad. Anderzijds wordt elektrische energie met de restwarmte opwekt die voldoet aan de behoefte van 5.000 gezinnen.

huisvuilverbranding

Projectgegevens

DCS: ABB AC800F
Process stations: 6 redundante CPU’s
Operator stations: 5 visualisatiestations en 1 ontwikkelstation
Aantal I/O: Circa 3.000

Keuze voor De Roeve

De Roeve had reeds veel ervaring in het ontwikkelen van besturingssystemen voor huisvuilverbrandingsinstallaties.