Cases

Productiedata digitaliseren: geautomatiseerde excel sheets

Excel sheets om productiedata te digitaliseren. De geautomatiseerde excel sheets kunnen verzamelen, verwerken en resultaten visualiseren

Over de klant

Onze klant maakt deel uit van een wereldwijde farmaceutische groep. Hier in België worden medicijnen ontdekt, ontwikkeld en gecommercialiseerd.

Behoefte om productiedata te digitaliseren

De klant wil op een eenvoudige manier gegevens verzamelen over veiligheid, milieu, planning, … van al hun vestigingen over de hele wereld. Deze gegevens moeten dan verwerkt worden en op een visueel gemakkelijk te interpreteren manier voorgesteld worden, zodat er snel en eenvoudig conclusies getrokken kunnen worden.

Daarnaast wil de klant ook gegevens uit zijn SAP- systeem kunnen halen en deze snel aanvullen met extra gegevens. Op basis hiervan moet dan een mail gestuurd worden naar iedere persoon die een actie moet ondernemen.

Oplossing

Er werd voor Excel gekozen om de gegevens te verzamelen omdat alle betrokkenen hierover beschikken en ermee overweg kunnen. De verwerking van de gegevens wordt gedaan door Excel macro’s. De resultaten worden getoond in de vorm van draaitabellen en spider diagrammen. De gebruiker kan bepalen hoe gedetailleerd de resultaten moeten weergegeven worden. Ook kan een samenvatting van slechts een deel van de gegevens gemaakt worden. Bij de mails wordt in bijlage ook een samenvatting toegevoegd van de gegevens die relevant zijn voor de bestemmeling. Vooraleer de mails verstuurd worden krijgt de gebruiker een lijst te zien van alle bestemmelingen zodat hier nog een selectie in gemaakt kan worden.

  • Kwaliteit van gegevens:
    Om de kans op fouten bij het ingeven zoveel mogelijk te beperken zijn alle velden die niet moeten aangepast worden, geblokkeerd. De ingavevelden worden overal waar het kan voorzien van keuzelijsten om de gegevens zo uniform mogelijk te maken.
  • Gebruiksgemak:
    Met behulp van knoppen en hyperlinks wordt de navigatie tussen de verschillende tabbladen zo eenvoudig mogelijk gemaakt. De tabbladen met resultaten worden automatisch vernieuwd wanneer ze geactiveerd worden, zodat de gebruiker hier zelf niet meer moet aan denken.
excel