Cases

Software laden van tankwagens raffinaderij

Software voor het laden van tankwagens in een volautomatisch self-service vrachtwagenlaadcentrum

Over de klant

Onze klant is een Nederlandse aardolieraffinaderij met een vrachtwagenlaadcentrum. Ze verwerken ongeveer 7.000 kton ruwe aardolie per jaar en produceren een brede waaier aan commerciële petroleumproducten.

Behoefte software voor laden van tankwagens

De klant wenst zijn vrachtwagenbeladingscentrum uit te rusten met de laatste nieuwe bulkverladingstechnologie om er een onbemand volautomatisch self-service depot van te maken.

missiekritische uitdagingen

De klant wenst een maximum aan bestaande bekabeling te hergebruiken.

In de oorspronkelijke software voor het laden van tankwagens, het DAS-systeem, was de weegbrug van het vrachtbeladingscentrum nog niet opgenomen. Ze moest dus volledig geïntegreerd worden. De weegbrug wordt ook gebruikt voor bulkbeladingen buiten het depot in de raffinaderij. Daarom moet er een integratie met het beladingssysteem van de raffinaderij gebeuren.

Het beheer van laadautorisaties (contracten), de ticketing en accijnsaangiftes gebeuren via het ERP-systeem van de raffinaderij. Hierdoor is een complete integratie tussen het depotautomatisatiesysteem en het ERP-systeem noodzakelijk.

Omwille van betrouwbaarheid dient de besturing volledig redundant uitgevoerd te worden.

bulkbelading

Onze taken in het project

Op sturingsvlak werden de ERP- en weegbrug integratievereisten omgezet in nieuwe software voor ons DAS-bulkbeladingssysteem.

Wij stonden ook in voor de volledige elektrische engineering, rekening houdend met de kabel recuperatievereisten. Dit resulteerde in het vernieuwen van alle stuurkasten.

We namen de volledige opstart voor onze rekening en blijven ook verantwoordelijk voor het elektrotechnische en software onderhoud van het systeem.

Keuze voor De Roeve

Dankzij onze 20 jaar ervaring in bulkverlading en depots, in combinatie met onze eigen bulkverladingssoftware, konden we het elektrotechnische- en sturingsdeel van de oplossing volledig in eigen huis engineeren en uitvoeren.