Voorbeelden industriële informatica

Emissierapportering

Automatische en manuele emissierapportering via webapplicatie.

Over de klant

De activiteiten van onze klant bestaan uit het ophalen, verwerken en vernietigen van dierlijke resten en kadavers.

De verwerking gebeurt op een zodanige manier dat er veilige en bruikbare brandstoffen ontstaan.

Behoefte

Vermits onze klant onderheving is aan wettelijk vastgestelde emissienormen, dienen zij op regelmatige basis gedetailleerde emissierapporten voor te leggen aan de overheid.

Naast dit wettelijk verplichte kader wensten zij ook andere informatie – zoals verbruik – te rapporteren voor intern gebruik.

Oplossing

Elke minuut worden de meetwaarden van bijna 1.000 sensoren via een SCADA-toepassing in een SQL-database opgeslagen. De binnenkomende data worden verwerkt, opgeslagen en beschikbaar gesteld voor de gebruikers. Via een web-interface kunnen de gebruikers zelf rapporten samen stellen en kunnen ze automatisch gegenereerde rapporten raadplegen en/of afdrukken.

Features:

  • Datalogging en archivering:
    De ruwe data wordt gelogd op een SQL-database via het SCADA-systeem. Deze gegevens worden door middel van een datalogger bewerkt tot een bruikbaar formaat voor consultatie en rapportering.
  • Rapportering:
    Er worden automatische rapporten gegenereerd. Het is een mogelijk om zelf rapporten samen te stellen met keuze van te rapporteren sensoren.
Emissierapportering

Projectgegevens

Ontwikkelomgeving:ASP.NET
Database:Microsoft SQL Server
Rapportering:Crystal Reports