Cases

Automatisering van onbemande warmtekrachtkoppeling

Voor de automatisering en bouw van een nieuwe WKK, of warmtekrachtkoppeling, werd het elektrisch ontwerp, de bordenbouw, fieldbekabeling, programmatie en inbedrijfname door De Roeve uitgevoerd.

Over de klant

Onze klant is een internationale industriële groep die actief is op het vlak van energie en milieu. Zij profileert zich in Europa als leverancier van globale energieoplossingen op maat.

Het ontwikkelbaar vermogen van haar Europees productiepark bedraagt momenteel meer dan 31.000 MW. Zij is uitgegroeid tot de grootste elektriciteitsproducent van de Benelux.

Behoefte aan automatisering van een warmtekrachtkoppeling

In het kader van de politiek van duurzame ontwikkeling, is een belangrijke plaats gegeven aan hernieuwbare energie en is het investeren in warmtekrachtkoppelingen een topprioriteit. Het bouwen van WKK-biogasinstallaties is hiervan een perfect voorbeeld. De site bevindt zich op de terreinen van een firma die zich specialiseerde in het verwerken van organisch afval tot bodemverbeteraar.

Voor de elektriciteits- en automatiseringswerken voor de bouw van hun WKK-biogasinstallatie zocht de klant naar een solide partner die met de nodige know-how aan haar eisen kon voldoen.

Oplossing

In de vergistingsinstallatie wordt organisch materiaal door micro-organismen in een aantal stappen afgebroken tot methaanhoudend biogas. Gasmotoren worden gevoed met het biogas. Deze gasmotoren drijven een alternator aan die elektriciteit opwekt. Op jaarbasis wordt op deze manier ongeveer 36.000 MW aan groene elektriciteit geproduceerd, genoeg om 10.000 Vlaamse gezinnen een jaar lang van elektriciteit te voorzien.

Naast groene elektriciteit wordt er ook groene warmte geproduceerd. Deze wordt ingezet in verschillende industriële procestechnologieën, onder andere voor de droging van uitgeperst zacht verpakt afval, hygiënisatie van vloeibare categorie-3-materialen en droging van het vloeibare digestaat na vergisting. Na de toepassing van deze aaneengeschakelde technologieën blijven enkel nog droge mestkorrels en elektriciteit over.

PCS 7 van Siemens werd gekozen als automatiseringssysteem. Dit DCS stuurt de site vanaf de biogascompressor tot en met de warmeluchtproductie voor de droogtunnel.

wkk

Projectgegevens

DCS: PCS 7 van Siemens
CPU: S7-417-4DP
I/O: ca. 850 I/O via ET200M
Uitvoering: 2007

Keuze voor De Roeve

  • De Roeve had alle competenties in huis om dit project volledig in eigen beheer en met eigen mensen uit te voeren.
  • De Roeve heeft een stevige know-how met betrekking tot process-sturingen.
  • De Roeve heeft als Solution Partner van Siemens bewezen over voldoende kennis te beschikken met betrekking tot de Siemens producten.

Partner

Siemens
  • Prev
  • Next