Batch Management Software

Batch Management Software

Batch management software: een touchscreen applicatie voor het mengen van basisproducten tot een gewenst eindproduct volgens een vooraf gedefinieerd recept.

Over de klant

Als producent van polyurethaanschuim-producten heeft onze klant als doel de verbetering van het dagelijkse comfort voor iedereen.

Zij stellen 11.400 mensen tewerk en zijn actief in 27 landen.

Behoefte aan batch management software

Om de kwaliteit van de eindproducten te verbeteren, maakt de klant gebruik van producten die volgens een strikt recept gemengd worden uit een aantal basisingrediënten. De batch management software moet de operator ondersteunen bij het afwegen van de grondstoffen en moet de beschikbare gegevens van een productiebatch registreren.

Door deze registratie is de samenstelling van elke productiebatch traceerbaar.

Oplossing

De opstelling bestaat uit een gebruikersinterface die via touch screen bedienbaar is, drie balansen en een barcodescanner. De recepten en de gegevens van de aangemaakte producten worden opgeslagen op een oracle database. Met dit eenvoudig en intuitief te gebruiken programma, bieden we de gebruiker een leidraad bij het samenstellen van een nieuw mengsel. Hierdoor wordt de kans op fouten drastisch gereduceerd.

  • Traceability:
    Naast de samenstelling van de recepten worden ook de resultaten van de vermenging opgeslagen in een relationele database. Hierdoor kan de klant de samenstelling van een mengsel steeds nagaan.
  • Rapportering:
    De resultaten van de vermenging worden weergegeven op een rapport. De wettelijke risicosymbolen, waarschuwings- en veiligheidszinnen (de verplichte R- en S-zinnen) worden eveneens afgedrukt. Dit kan in diverse formaten zoals A4-formaat of in etiketvorm, zodat dit op de verpakking van het recipiënt kan gekleefd worden.
batch

Projectgegevens

Ontwikkelomgeving:VB.NET
Database:Oracle
Rapportering:Crystal Reports

Partner

Siemens
  • Prev
  • Next