Cases

Planningssysteem of Scheduled Calculation Engine

Planningssysteem: een applicatie voor het loggen van data tussen PLC’s en databases via een OPC server. Alvorens de data te loggen kan deze via plug-ins bewerkt worden.

Over de klant

Onze klant is absolute wereldmarktleider in het ontwikkelen, produceren en verkopen van capsules voor farmaceutische en health & nutrition-toepassingen.

Behoefte aan een planningssysteem

De klant had de behoefte om op een snelle manier data te loggen tussen verschillende PLC’s en/of SQL databases. Daarbij was het noodzakelijk om verschillende bewerkingen uit te voeren, alvorens de data op te slaan.

Oplossing

Via de eenvoudige interface van het planningssysteem kan de gebruiker aangeven wat en hoe hij bepaalde informatie wenst te loggen.
Er zijn 4 mogelijkheden:

  • Loggen van data van een PLC naar een database
  • Loggen van data van een database naar een PLC
  • Kopiëren van data tussen 2 PLC’s
  • Kopiëren van data tussen 2 PLC’s met uitvoering van een berekening.

Bij deze laatste optie is er gekozen om de verschillende berekeningsmodules als ‘plug-ins’ toe te voegen aan de applicatie. Deze berekeningsmodules zijn eveneens geschreven in vb.net en kunnen bijgevolg bijzonder uitgebreid zijn.

  • Multi-threading system:
    Het planningssysteem moest voldoen aan een bepaalde performantie. Hierdoor hebben we een multithreading applicatie ontwikkeld. Deze zorgt ervoor dat er verschillende taken onafhankelijk van elkaar uitgevoerd kunnen worden. Een load-balancing systeem zorgt voor een optimaal gebruik van de beschikbare resources.
  • Redundantie: Deze applicatie kan op alle niveaus redundant geconfigureerd worden. Zo is er redundantie voorzien op OPC server niveau, op database niveau en ook op applicatie niveau. Hierdoor bereiken we een zeer hoge bedrijfszekerheid.
calculation engine

Projectgegevens

Ontwikkelomgeving: VB.NET
Database: Microsoft SQL Server
OPC server: INAT OPC Server