Cases

Productielijn ontstekingsremmende zalf

Productielijn ontstekingsremmende zalf: studie, ontwerp en totaalrealisatie van een in farmacieomgeving gevalideerde installatie voor het formuleren en stockeren van de premix van een ontstekingsremmende zalf.

Over de klant

Onze klant Purna is een Belgisch farmaceutisch bedrijf dat poeders, vloeistoffen en halfvaste bereidingen ontwikkelt en produceert. Intussen is de onderneming zodanig gegroeid dat het zijn producten wereldwijd verdeelt.

Behoefte aan een vernieuwing voor de productielijn van een ontstekingsremmende zalf

De klant wil de productielijn van de premix van een ontstekingsremmende zalf vernieuwen. Daarvoor is een systeem nodig dat de basisproducten aanvoert en stockeert in bestaande tanks.

Deze tanks bevinden zich in een ATEX-ruimte vermits één van de basisproducten zeer licht ontvlambaar is. De tank moet bovendien in overdruk blijven om decontaminatie met de grondstof te voorkomen. Om die reden is de klant ook op zoek naar een systeem om het product veilig aan te voeren en op te slaan.

Vervolgens moet in één van de tanken de premix geformuleerd en gemixt worden. De premix wordt dan tijdelijk gestockeerd alvorens op een veilige manier te transporteren naar de afvullijn.

Voor het reinigen van de tanks moet er een semi-automatische rince-in-place plaatsvinden. Bovendien dienden we ook te voorzien in de basiskwalificatie en validatie (IQ/OQ)

Oplossing

Productielijn zalf

Onze firma trad op als totaalaannemer voor het volledige ontwerp en realisatie van de premix installatie. Dit ‘turn-key’ project werd gerealiseerd door middel van onze eigen experten op het vlak van industriële automatisering en elektriciteit, aangevuld door externe experten zoals een studiebureau en een onderaannemer voor de mechanische realisatie.

Onze taken in het project

De projectdoorloop bestond uit het totale traject van design, constructie, installatie, commissioning, validatie en afleveren van het CE-certificaat.

Onze firma verzorgde de algemene coördinatie tussen klant, eigen experten en externe experten. Onze eigen experten stonden in voor elektrisch ontwerp, bordenbouw, fieldbekabeling, functionele analyse, PLC-programmatie en inbedrijfname bij de klant.

Externe experten van het studiebureau zorgden voor de processtudie en ontwerp van P&ID en componentenlijst. Het ontwerp van de installatie werd door een erkend bureau getoetst aan de richtlijnen voor machine- en personenveiligheid. De mechanische onderaannemer zorgde voor de mechanische constructiewerken.

Projectgegevens

PLC: Siemens S7-1500
Aantal I/O 160

Keuze voor De Roeve

Na het uitvoeren van een uitgebreide studie, in nauwe samenwerking met de klant, werden een aantal basisdocumenten aangeleverd waarop de klant in staat was verschillende leveranciers aan te spreken voor de uitvoering.

De Roeve werd uiteindelijk gekozen door het opgebouwde vertrouwen en aangetoonde expertise tijdens de studiefase.

Partner

Siemens
  • Prev
  • Next