Productieproces opvolging in de chemie en plastics

Productieproces opvolging in de chemie en plastics

Opvolging productieproces: implementatie van een systeem ter ordervoorbereiding, de orderuitvoering en traceability.

Over de klant

Onze klant is een Belgische multinational die actief is in de chemie en plastics. Ze ontwikkelen en compounden high performance polymeren en zijn actief in 56 landen. Hun producten worden gebruikt in de automobielsector, telecommunicatiesector en voor huishoudelijk en industriële apparaten.

Behoefte aan opvolging productieproces

De klant werkt momenteel met afzonderlijke programma’s om hun productie te plannen, de orders voor te bereiden en op te volgen. Dit is een arbeidsintensief proces die voor een groot gedeelte via papier verloopt.

De klant wil voor haar nieuwe productielijn één centraal systeem implementeren die ondersteuning biedt voor de supervisors en operatoren. Het systeem moet human errors verminderen om zo de kwaliteit hoog en consistent te houden. Kennis van de mensen moet centraal verzameld worden. De supervisor moet in staat zijn om een gedetailleerde planning op te maken en de uitvoer van het order voor te bereiden. Het systeem moet ook voor de begeleiding van operatoren zorgen tijdens de productie en dit alles in een eenvoudig te gebruiken interface.

Oplossing

Het beheer van de masterdata gebeurt vanop één centraal punt. We hebben hier voor de GE Workflow applicatie aangevuld met een custom geschreven web-addon. De order voorbereiding start met het opstellen van een gedetailleerde planning gebaseerd op MRP (Material Resource Planning), komende vanuit ERP. Het procesorder wordt daarbij opgesplitst in werkorders en  deze worden ingepland. Verder is de supervisor ook in staat om het technische dossier (de wat, waarmee en hoe van het order), klaar te zetten voor de start van de productie.

Workflow

Hierbij horen o.a. veiligheidsvoorschriften, cleaning en receptuurbeheer. De behoeftes (raw materials en verpakkingsmaterialen) voor de uitvoer van het werkorder worden automatisch berekend en kunnen via onze applicatie aangevraagd en opgevolgd worden.

De verschillende werkorders worden uitgevoerd op een aantal werkstations waarbij voor elk werkorder een specifieke workflow, een stap-voor-stap begeleiding, beschikbaar is. Deze toont de operator wat hij moet doen en geeft hem additionele informatie om zijn taak kwaliteitsvol uit te voeren. Hij is in staat om het order te starten en parameters behorende tot het productrecept te downloaden. Tijdens de uitvoer van het order wordt er een volledige traceability gegarandeerd en worden procesparameters in een SPC (Statistical Process Control) gevisualiseerd en gealarmeerd.

Bij de afwerking van elke batch worden de batchresultaten gelogd en gerapporteerd aan de supervisors. Deze kunnen dan verder verwerkt worden in SAP.

Onze taken in het project

  • Voorstudie, analyse en opstellen roadmap digitalisatie productievloer in co-creatie met de klant.
  • Bepalen technische oplossing.
  • Bouwen, testen en in dienst nemen van de applicatie.
  • Training van het systeem aan operatoren, supervisors en administratoren.

Keuze voor De Roeve

  • De klant is op zoek gegaan naar een ervaren integrator en langetermijn partner. Ze wilden een no-nonsense aanpak en een pragmatisch creatieve oplossing. Dit zit in ons DNA.

Partner

ge
  • Prev
  • Next