Cases

Rookgasreiniging: retrofit kalkmelkinstallatie van afvalverbrandingsoven

Rookgasreiniging: studie van een bestaande installatie, gevolgd door ontwerp en realisatie van een volledige vernieuwde sturing.

Over de klant

IVAGO is de intergemeenteljke vereniging voor afvalbeheer in Gent en omstreken.

Ze beschikt over een hoogtechnologische afvalenergiecentrale waar ze jaarlijks 100.000 ton brandbaar huishoudelijk afval verwerkt. IVAGO voorziet zo niet alleen in haar eigen energiebehoefte maar ook in die van anderen.

Behoefte aan automatische rookgasreiniging

De installatie voor de aanmaak van kalkmelk is belangrijk in de goede werking van de rookgaswassing. Alleen zo mag de verbrandingsoven in dienst blijven.

De stuurcomponenten van de kalkmelk aanmaak waren na jaren gebruik obsoleet geworden. Onder andere was de cruciale weegelektronica niet meer beschikbaar op de markt. De vernieuwing werd jaren uitgesteld door de complexiteit van de werken en de beperkte tijd in de ombouw.

Oplossing

Er werd zoveel mogelijk van het bestaande equipment behouden. Het stuurbord, vermogenbord en weegelektronica dienden wel volledig vervangen te worden. De PLC-besturing moest geïntegreerd worden in de bestaande applicatie en de  aangepaste SCADA zorgde voor de aansturing en opvolging vanuit de controlekamer. De volledige ombouw diende in een shutdown te gebeuren. Alles moest dus op voorhand getest worden. Er was geen tijd of ruimte voor uitzoekwerk of pretesting on site.

Retrofit aanmaak kalkmelkinstallatie rookgaswassing voor afvalverbrandingsoven

Onze taken in het project

  • Software ontwerpen en schrijven van de PLC- en SCADA.
  • Volledig ontwerp van de elektrische schema’s van de vermogen -en stuurborden.
  • Bordenbouw in onze werkplaats.
  • Integratie van het stuurbord tijdens de shutdown.
  • Daarna begeleidden we de klant tijdens de opstart van de verbrandingsinstallatie.

Projectgegevens

PLC: Siemens S7 ET200
Aantal I/O: 150
SCADA: iFix – Historian

Keuze voor De Roeve

Bart De Keulenaere – Manager afvalverwerking: 

“Wij kiezen bewust voor De Roeve aangezien zij sinds jaar en dag ons PLC/SCADA-systeem hebben opgebouwd. Wij hadden ten tijde 2005-2006 een heel groot project. We hebben toen onze volledige energierecuperatie gebouwd. Ook daarbij was De Roeve betrokken en hebben zij het overgrote deel van ons SCADA-systeem opgebouwd. Voor ons is het logisch, als wij verdere projecten hebben, wij verder kunnen bouwen in het bestaande systeem en wij daarvoor kunnen gebruik maken van een partner die uiteraard weet hoe het in elkaar zit en het onder de knie heeft.”

Partner

Siemens
ge
  • Prev
  • Next