Cases

Automatiseren rookgaswassing

Automatiseren rookgaswassing: ontwikkeling van het besturingssysteem van een installatie om NOx te verwijderen uit de rookgassen van een huisvuilverbrandingsoven.

Over de klant

Onze klant is een intercommunale die het afval verwerkt van 27 gemeenten in Wallonië.

Ze beschikken over een verbrandingsinstallatie met een capaciteit van 116.000 ton per jaar.

Behoefte aan automatische rookgaswassing

De verbrandingsinstallatie bestaat uit 2 ovenlijnen. Beide lijnen werden uitgebreid met een installatie om NOx te verwijderen uit de rookgassen.

De stilstand van ovenlijnen moest minimaal gehouden worden bij de implementatie van de DeNOx-installaties.

De installatie moest communiceren met het emissierapporteringssysteem om onder andere de NOxwaarden binnen te lezen.

De ovenlijnen werden reeds gestuurd door een ABB 800xA DCS. Omwille van interne standardisatie moest voor de nieuwe installaties een identiek besturingssysteem gebruikt worden.

Oplossing

Er werd gekozen om de beide DeNOx-installaties uit te rusten met een ABB 800xA DCS-systeem met redundante servers en aparte supervisie client PC’s. Dit concept liet ons toe om de DeNOx-installaties inbedrijf te stellen zonder de werking van de ovenlijnen te verstoren.

De communicatie met het emissierapporteringssysteem werd gerealiseerd met het Modbus protocol over TCP.

huisvuilverbranding

Projectgegevens

Controller: 3x ABB AC800M
HMI: DCS 800xA
(2 redundante servers met 2 clients)
Aantal I/O: 600

Keuze voor De Roeve

  • De Roeve had reeds meerdere rookgaswassing / DeNOxinstallaties met succes geautomatiseerd.
  • De Roeve had tevens het emissierapporteringssysteem geleverd.
  • De Roeve heeft veel ervaring in de procesautomatisering van huisvuilverbrandingsinstallaties.