Cases

Snelle datalogging

Snelle datalogging: een applicatie voor het loggen van grote hoeveelheden data in een zeer korte tijdspanne.

Over de klant

Onze klant is een internationale farmaceutische groep die gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen voor de verzorging van ogen. Zij stellen 15.000 mensen te werk en zijn actief in meer dan 180 landen.

Behoefte aan een snelle datalogging

Bij het afvullen van flesjes wil de klant voor ieder flesje de vullingsgraad, de kwaliteitsstatus, de datum en tijd van het vullen, de machine die het flesje gevuld heeft en het volgnummer van het flesje binnen de batch bijhouden. Deze flesjes worden geproduceerd aan een snelheid van 350 flesjes per minuut met 10 flesjes tegelijk. Snelle en correcte datalogging is een vereiste, dataverlies is niet acceptabel.

Oplossing

De afvulgegevens van alle flesjes worden in de PLC gegroepeerd. Wanneer gegevens van voldoende flesjes verzameld zijn worden deze gegevens in één pakket rechtstreeks over het netwerk doorgestuurd naar een PC die de gegevens uit het pakket haalt en in een database opslaat.

Wanneer er een probleem is met de communicatie, worden de gegevens in de PLC gebufferd. De tijd die gebufferd kan worden is afhankelijk van het geheugen dat de PLC hiervoor ter beschikking heeft. In dit geval is gekozen voor een half uur. Na het terug online komen van de communicatie worden alle gebufferde gegevens binnen enkele seconden doorgestuurd.

Snelle datalogging

Omdat dataverlies onacceptabel is voor de klant wordt het afvullen stilgelegd op het ogenblik dat de communicatie zou verbroken zijn en de buffer in de PLC vol is.

Voordelen

Netwerkbelasting:

Door het bundelen van gegevens van een groot aantal flesjes in één enkel datapakket kunnen grotere hoeveelheden data over een netwerk verstuurd worden met een minimale belasting van het netwerk. Tot maximaal 240 bytes per PLC cyclus kan verzonden worden.

Dataintegriteit:

Om er zeker van te zijn dat alle gegevens correct verstuurd zijn en op de PC goed ontvangen zijn, wordt gewerkt met een handshaking mechanisme.

Ingeval van communicatieproblemen komt na het herstellen van de fysieke link tussen PLC en Server de logging automatisch terug op gang.

Projectgegevens

Ontwikkelomgeving: VB.NET, Siemens S7-300 PLC
Database: Microsoft SQL Server