Blog

COVID-19

De omstandigheden ten gevolge van COVID-19 worden ernstig. Gisteren heeft onze overheid drastische maatregelen genomen om de verspreiding tegen te gaan. Het is belangrijk dat we de adviezen die de overheid geeft volgen om onze gezondheid te vrijwaren en de economische schade ten gevolge van dit probleem te beperken.

COVID-19

Lees bovenstaande tips goed door, zowel voor uzelf als uw omgeving. Voorlopig verandert er niks aan onze dienstverlening, rekening houdend met het actuele advies van FOD Volksgezondheid.

Onze medewerkers nemen daarbij alle voorzorgsmaatregelen in acht.