Blog

De Roeve Inclusieve Onderneming 2019

De Roeve heeft zich in de loop van 2018 ingezet om mensen in te schakelen op de arbeidsmarkt via allerlei inclusieve kanalen. Zo is er ingezet op werkinleving voor jongeren, competentieversterkende acties en werkplekleren.

Onze onderneming draagt op deze manier bij aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De Roeve Inclusieve Onderneming 2019

Een voorbeeld van één van onze acties is de mogelijkheid tot zelfontplooiing. Compententieversterkende acties zijn in onze ogen niet beperkt tot het verwerven van extra kennis binnen het vakgebied. Binnenkort zullen verschillende van onze werknemers een opleiding ‘Soft Skills’ naar keuze volgen, gaande van omgaan met perfectionisme tot stress intomen.