Blog

De Roeve Industries viert samen met Total Belgium 20 jaar samenwerking

Kennis, service en loyaliteit: dé ingrediënten voor een langdurige klantenrelatie.

Tijdens de voorbije 30 jaar hebben we met een regelmaat van de klok klanten ontmoet die omwille van verschillende redenen niet meer konden terugvallen op het bedrijf dat hun machine of installatie gebouwd heeft. Het meest sprekende voorbeeld is in 1999 gestart bij het distributienetwerk van Total. Total beschikt over brandstofverdeeldepots. Dit zijn sites die d.m.v. een pijplijn gevoed worden door de raffinaderij en verschillende brandstoffen opslaan in een tankenpark. Via laadkaaien worden daarna tankwagens en treinen gevuld die deze brandstoffen naar tussenhandelaren, tankstations en individuele verbruikers distribueren.

De Roeve Industries viert samen met Total Belgium 20 jaar samenwerking

Het grootste brandstofverdeeldepot van Europa is het depot van Total in Feluy. Dit depot is gekoppeld met de olieraffinaderij van Total in Antwerpen d.m.v. een pijplijn. In 1999 werd een nieuw besturingssysteem voor de pijplijn en het brandstofverdeeldepot geïnstalleerd door een derde. Het besturingssysteem en bijhorende informatieverwerking kon niet opgeleverd worden omdat dit niet stabiel was. Het depot geraakte regelmatig uit dienst omdat het besturingssysteem in storing ging. Het gevolg hiervan was dat de relatie tussen Total en de toenmalige integrator totaal verzuurde en het feitelijk niet meer mogelijk was voor beide partijen om samen te werken.

24/7 paraat dankzij een wachtdienst met experten

Op dit moment hebben wij van Total de vraag gekregen om de technische ondersteuning van het besturingssysteem en bijhorende informatieverwerking van het depot en de brandstofpijplijn over te nemen. De voorwaarde was dat wij 24/7 paraat staan en in geval van een storing een technieker met kennis over de applicatie binnen 1 uur na de oproep ter plaatse zouden krijgen. We hebben deze opdracht aangenomen en na het instuderen van de applicaties hebben wij van de ene op de andere dag technische ondersteuning geboden. Hiervoor is, specifiek voor Total, een wachtdienst van IT’ers en automatiseringsingenieurs opgericht om de vereiste snelle interventies te kunnen realiseren.

Vanaf dag één hebben systematisch alle storingen die zich voordeden onderzocht en structurele oplossingen uitgewerkt om de betrouwbaarheid van het besturingssysteem te verhogen en het aantal storingen te reduceren. Na enkele maanden was de stabiliteit van de applicatie in een zeer belangrijke mate verbetert.

Behalve het depot in Feluy beschikt Total over meerdere depots in België zoals het depot in Wandre, Wierde, Marbehan, Antwerpen, Grimbergen en Brugge. Vijf van deze zes depots waren uitgerust met een oplossing van General Automation. General Automation werd overgenomen door een grote groep en de groep kwam tot de conclusie dat besturingssystemen voor brandstofverdeeldepots niet tot hun core-business behoort en zij hiermee gingen stoppen. General Automation heeft het onderhoudscontract met Total stop gezet en Total is opnieuw naar De Roeve gekomen met de vraag om ook de technische ondersteuning voor deze depots over te nemen. De oefening van 1999 werd hernomen voor dit andere besturingssysteem en na enkele maanden hebben wij de wachtdienst uitgebreid i.f.v. deze bijkomende opgave.

Enkele jaren later was het General Automation besturingssysteem aan vervanging toe. Total heeft aan De Roeve de opdracht gegeven om een concept uit te werken en een nieuwe applicatie te ontwikkelen voor de besturing en informatieverwerking die kon toegepast worden in alle depots van Total. Het depot in Wandre werd als eerste omgebouwd met de door De Roeve ontwikkelde applicatie. In de jaren die hierop volgden werd depot na depot omgebouwd en in 2019 werd ook het depot in Zeeland (NL) uitgerust met een nieuw besturingssysteem.

De Roeve Industries viert samen met Total Belgium 20 jaar samenwerking

Uitbreiding van diensten en service

Ondertussen werden er verschillende functies toegevoegd aan de depots o.a. voor de verwerking van biobrandstoffen, de implementatie van veiligheidssystemen, de koppeling met de accijnzen en een globaal beheersysteem voor de voorraad in hun verschillende tankenparken. Aangezien Total kon rekenen op de service en kennis van De Roeve heeft men in 2017 de opdracht voor de technische ondersteuning van het besturingssysteem van geautomatiseerde truckparkings langs autosnelwegen bij onze firma neergelegd.

Tot op vandaag staat 24/7 een team van De Roeve paraat voor de technische ondersteuning van de brandstofverdeeldepots, de brandstofpijplijn en de geautomatiseerde truckparkings van Total in België en Nederland!