Integrated Production Solutions

elektriciteit conform maken voor uw keuring of controle

De meesten onder ons maken het ooit mee. Er komen werkpunten naar voren tijdens de periodieke keuring of, in het slechtste geval, wordt uw elektrische installatie afgekeurd. U dient dan uw installatie of elektriciteit conform het AREI te maken.

U bent verplicht uw industriële elektrische installaties regelmatig te laten keuren of controleren. Een installatie tot 1.000 volt of laagspanningsinstallatie dient volgens het AREI, het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, elke vijf jaar gekeurd te worden door een externe dienst voor technische controle. Orde en netheid, veiligheid en up-to-datete informatie zijn hier onontbeerlijk.

Voorkomen is beter dan genezen, bereid u voor

De eigenaar van een industriële elektrische installatie dient een dossier samen te stellen en bij te houden dat de volgende elementen bevat:

 • Elektrische schema’s en plannen
 • Een lijst met uitwendige invloeden per ruimte of zone
 • Indienststellingsverslagen en periodieke keuringen
 • Kabelberekeningen
 • CE-certificaten van de vast aangesloten machines
 • Een duidelijke identificatie van de delen van de installatie die niet aan het AREI voldoen
 • Risicoanalyse van de delen van de installatie die niet voldoen aan het AREI en hun daarbij horende preventiemaatregelen

 

Bovenstaande punten lijken evident, maar de kleinste aanpassing aan uw installatie of elektrisch bord kan al voor een verouderd dossier zorgen. Voorkomen is beter dan genezen. Laat daarom uw elektrische installaties regelmatig nakijken en pas bij elke verandering aan uw installatie alle schema’s, lijsten, analyses en berekeningen aan. De Roeve Installations kan u hierbij helpen.

Wij helpen u uw elektriciteit conform te maken

Hoe wij u kunnen bijstaan? Onze experts komen bij u langs om uw specifieke situatie te bekijken en te overlopen. Zo bekijken we uw huidig dossier, checken het op volledigheid en vullen aan waar nodig.

Kent u al enkele pijnpunten? Dan kan u ook bij ons terecht voor een gerichte taak.

 • Kabelberekeningen
  Berekeningen maken om de beveiligingen te verifiëren en aan te tonen dat deze correct zijn. Dit betreft kortsluitinspanningen, kabelberekeningen, …
 • Assistentie bij het opmaken van een risicoanalyse
  Ten minste de volgende risico’s worden onder de loep genomen:

  • Het gevaar van elektrische schokken
  • Overspanning, oververhitting en overstromen
  • Ontladingen, lichtbogen en potentiaalspreidingen
  • Niet-elektrische risico’s te wijten aan een fout of een slecht functioneren van een elektrische uitrustingscomponent
  • De spanningsgebieden en het systeem van de aardverbindingen
  • De absolute en relatieve grensspanning
  • Uitwendige invloeden per ruimte of zone
 • Een as-built dossier van uw elektrische schema’s
 • Identificatie van de componenten in orde brengen
 • Orde en netheid creëren in de elektrische kasten
 • Aardingen meten en aardingsverbindingen controleren
 • Isolatiemetingen uitvoeren
 • Testen van differentieel inrichtingen
 • Controle van potentiaalverbindingen
 • De afscherming van genaakbare onderdelen controleren en in orde brengen
 • Begeleiding van de keurder tijdens de keuring

Laat u niet verrassen bij uw periodieke keuring.

Werk preventief en schakel De Roeve in om uw installaties draaiende te houden.

"*" indicates required fields

Geen titel*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.