Blog

De Roeve is door Pfizer erkend als ‘preferred PA vendor’

De afgelopen jaren hebben we hard aan de weg getimmerd om De Roeve op de kaart te zetten bij Pfizer. Als relatief klein bedrijf is het niet evident om vertrouwen te krijgen van een grote speler in de farmaceutische sector. Het is dan ook met enige fierheid dat we kunnen melden dat we vandaag onze inspanningen beloond zien en door Pfizer erkend worden als ‘preferred PA vendor’. Hierdoor krijgen we een plaats in het selecte lijstje van aannemers die vermeld worden in de Pfizer lastenboeken.

For the process control part of the system, Pfizer has identified the following preferred PA vendors  which you need to work with:

  • De Roeve
  • Actemium
  • Agidens
  • Engie Fabricom